Economisch voordelig Economically advantageous
Circulair Circular
Technisch beter Technically better

Met Facadeclick wordt het bouwen van een gevel met gevelstenen bijzonder eenvoudig. Dankzij de specifieke vorm en eigenschappen van de verschillende onderdelen van het bouwsysteem, klik je de gevelstenen rij na rij op elkaar, alsof je een LEGO muur aan het bouwen bent. Dat gebeurt allemaal zonder water, mortel of lijm. Het is niet alleen eenvoudig, maar door de innovatieve vorm van de insert zijn fouten in het bouwproces nagenoeg uitgesloten. Je hebt dan ook geen specifieke technieken of kwalificaties nodig om met Facadeclick te werken. Building a facade with bricks becomes very easy when using Facadeclick. Thanks to the specific shape and properties of the various parts of the building system, you can click the facing bricks on top of each other row by row, as if you were building a LEGO wall. All this happens without water, mortar or glue. Not only is it simple, but due to the innovative shape of the insert, errors in the building process are almost impossible. You do not need any specific techniques or qualifications to work with Facadeclick.

Een voegloze gevel bouwen met Facadeclick is goedkoper dan bouwen op een traditionele manier. We calculated that a square meter of facade for execution and material (without insulation) can be 10 to 15 euros cheaper by using Facadeclick. Please contact us for more information.

Omdat er bij het bouwen met Facadeclick geen lijm of mortel aan te pas komt, is er geen risico op het uitzakken van het metselwerk bij regen. De gevelstenen van Facadeclick worden geklikt zodat je in alle weeromstandigheden (regen, hitte of vriesweer) precies en recht een gevel kan bouwen. The quick build system can be used in the rain, and even in snow or freezing weather. After all, the construction process no longer involves any mortar or glue. In fact, even the efflorescence of the bricks has become a thing of the past.

Facadeclick is een systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. De productie van Facadeclick gebeurt op een maximaal CO² neutrale manier.
Het feit dat Facadeclick demonteerbaar en herbruikbaar is als systeem zorgt ervoor dat dit systeem na 1 x herbruiken reeds een positieve impact heeft op het milieu dan een klassieke muur opbouw.
With Facadeclick, we can build buildings in such a way that we recover as many products, materials and resources as possible in their highest quality when they are demolished. We reuse bricks to build a new house with them instead of crushing them into gravel. Inserts and anchors can also be reused.

De wereld verandert razendsnel en we zijn ons er allemaal van bewust dat de manier waarop we vandaag de dag leven en wonen niet duurzaam is. De bouwsector heeft een grote impact op het totale materialengebruik ter wereld: meer dan een derde van ons afval komt uit de bouw. De manier waarop we bouwen heeft dus een grote invloed op onze ecologische voetafdruk. Door de grootte van de sector en het totale volume aan materialen, heeft een gezamenlijke verandering richting circulair bouwen zeker zin.

Bij circulair bouwen staan de principes van de circulaire economie voorop: materialen zoveel mogelijk hergebruiken en recycleren met een zo hoog mogelijk waardebehoud en een minimale ecologische voetafdruk. De hoeveelheid restafval moet uiteindelijk zo klein mogelijk blijven.

Facadeclick biedt nu een gepatenteerde oplossing aan die het traditionele bouwen met handvorm gevelstenen – een product dat al honderden jaren gebruikt wordt vanwege zijn bewezen duurzaamheid – combineert met een innovatief kliksysteem dat het mogelijk maakt de gevelstenen in een later stadium te demonteren en opnieuw te gebruiken.
Sustainable building is building with sustainability as a goal. The emphasis on sustainability is in the design phase, construction phase, use phase and even in the demolition phase. Building with Facadeclick meets the definition of sustainable building.

Dankzij het gebruik van de Spuitisolatie van Termokomfort ontstaat er een perfecte isolatie van de spouw. Deze ATG gekeurde isolatietechniek bestaat uit geëxpandeerde polystyreen (EPS) parels die stilstaande lucht bevatten en daardoor uitstekend isoleren. Voor meer informatie verwijzen we u door naar www.termokomfort.nl. Dankzij de BiofoamParels slagen we er in om volledig biologisch te isoleren.

One of Termokomfort's insulation systems is injected after the kiln is filled. The choice is made for high-quality materials, bio-based or not. Termokomfort's insulation system is a perfect match for Facadeclick. The wind and water load tests at the University of Ghent have shown that the insulation of Termokomfort combined with Facadeclick ensure perfect insulation of the interior wall.

Biofoam

Een buitenmuur met Facadeclick gebouwd is tot 2 keer sterker dan een buitenmuur opgetrokken met klassieke bouwmethoden. De buitenmuur kan druk en trekkrachten (door bijvoorbeeld de wind) aan tot 2 keer meer dan een traditionele buitenmuur. The compressive strength of the Facadeclick facade is twice as high as that of a mortar brick facade.

Compressive strength mortar joint : 5 N/mm²
Compressive Strength Facadeclick : 11 N/mm²

Dankzij zijn eenvoud en het bouwen zonder water of lijm, door eenvoudig te klikken, kan men sneller werken dan op een traditionele wijze, meer nog zelfs zonder kwalificaties kan men een gevelmuur bouwen. With basic technical experience, anyone can build with Facadeclick. People who have been working with mortar and trowel for years are always a bit hesitant at first, but once they have seen and done it once, they are immediately impressed.

Traditioneel metselwerk wordt vaak ontsierd door uitbloeiingen: witte vlekken op de gevel die ontstaan door zouten die achterblijven na verdamping van bouwvocht. Het vergt heel wat expertise en voorzorgen om uitbloeiingen in traditioneel metselwerk te vermijden. Ondanks alle voorzorgen treden ze soms toch op en dan kan het behoorlijk wat moeite kosten om ze te verwijderen. Om nog maar te zwijgen van de ontevredenheid van de bouwheer die zijn gevel, hoe perfect ook gemetst, ontsierd ziet door grote witte vlekken. Facadeclick is een droog bouwsysteem waardoor uitbloeiingen onmogelijk zijn. Vanaf dag 1 geniet de bouwheer met Facadeclick van een perfect uitziende gevel. There are no risks of unsightly efflorescences in a Facadeclick facade as no mortar or glue is used.

Advantage Simple Advantage Cheap Advantage Weather Advantage Weather
Advantage assemble
Play button
Advantage eco
Advantage isolation
Play button
Advantage isolation
Play button
Advantage stronger
Advantage faster
Play button
Advantage bleeding Advantage bleeding
Informatie aanvraag Information inquiry